Tra Cứu Mã Số Thuế: Công Ty - Cá Nhân - CMND

Cập nhật liên tục
Thông tin chính xác
Hỗ trợ đa nền tảng
1,7 triệu doanh nghiệp
63 tỉnh Thành Phố

Mã số thuế tổ hợp tác


TỔ CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN BẮC ĐÔNG ẤP MỸ LỘC

Mã số thuế: 1201682058
Người đại diện: NGUYễN VăN CHươNG
ấp Mỹ Lộc - Xã Thạnh Mỹ - Huyện Tân Phước - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC KINH 500/LỘ MỚI ẤP MỸ LỘC - XÃ THẠNH MỸ

Mã số thuế: 1201680357
Người đại diện: Đỗ DUY TàI
ấp Mỹ Lộc - Xã Thạnh Mỹ - Huyện Tân Phước - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SẠCH ẤP 3 XÃ MỸ THÀNH BẮC

Mã số thuế: 1201680928
Người đại diện: Trần Thị Cho
ấp 3 - Xã Mỹ Thành Bắc - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC THỦY LỢI CƠ SỞ XÃ TIÊN LỮ

Mã số thuế: 2500705925
Người đại diện: Đặng Trần Minh
UBND xã Tiên Lữ - Xã Tiên Lữ - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SẠCH ẤP 5 - XÃ MỸ THÀNH BẮC

Mã số thuế: 1201672934
Người đại diện: Nguyễn Minh Thuận
ấp 5 - Xã Mỹ Thành Bắc - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC CÂY NƯỚC ẤP PHÚ XUÂN

Mã số thuế: 1201679658
Người đại diện: Đỗ VăN HOAI
ấp Phú Xuân - Xã Phú Mỹ - Huyện Tân Phước - Tiền Giang.

TỔ CUNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP MỸ THÀNH

Mã số thuế: 1201677192
Người đại diện: PHAN VăN TòNG
ấp Mỹ Thành - Xã Phước Lập - Huyện Tân Phước - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC CUNG CẤP NƯỚC SẠCH ẤP MỸ PHÚ- XÃ LONG KHÁNH

Mã số thuế: 1201672733
Người đại diện: Đặng Ngọc Hồng
ấp Mỹ Phú - Xã Long Khánh - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC ẤP 7 - XÃ LONG TRUNG

Mã số thuế: 1201677499
Người đại diện: Phạm Chí Tâm
ấp 7 - Xã Long Trung - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

SARANG GLOBAL FRIENDS ASSOCIATION. (SGF)

Mã số thuế: 5801508274
Người đại diện: Choi Young Sook
A23B Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SẠCH ẤP 1 - XÃ MỸ THÀNH BẮC

Mã số thuế: 1201673060
Người đại diện: Phan Văn Tám
ấp 1 - Xã Mỹ Thành Bắc - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC THỦY LỢI CƠ SỞ XÃ TỬ DU

Mã số thuế: 2500705932
Người đại diện: Vũ Ngọc Lâm
UBND xã Tử Du - Xã Tử Du - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC TẬP ĐOÀN 14-15 ẤP TÂN SƠN XÃ NGŨ HIỆP

Mã số thuế: 1201675029
Người đại diện: Lê Minh Tâm
ấp Tân Sơn - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SHNT LÂM THỜI ẤP NHỰT TÂN

Mã số thuế: 1201674924
Người đại diện: Đỗ Văn Trọng
ấp Nhựt Tân - Xã Tân Bình Thạnh - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP 6 - XÃ THẠNH LỘC

Mã số thuế: 1201674466
Người đại diện: Phạm Văn Danh
ấp 6 - Xã Thạnh Lộc - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP TÂN ĐÔNG - XÃ NGŨ HIỆP

Mã số thuế: 1201672927
Người đại diện: Nguyễn Văn Vạn
ấp Tân Đông - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SẠCH SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP TÂN THỚI - XÃ TÂN PHÚ

Mã số thuế: 1201673021
Người đại diện: Lê Văn Nhỏ
ấp Tân Thới - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP 9A - XÃ MỸ THÀNH NAM

Mã số thuế: 1201672596
Người đại diện: Nguyễn Văn Dảnh
ấp 9A - Xã Mỹ Thành Nam - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ QUẢN LÝ TỔ HỢP TÁC NƯỚC SẠCH ẤP MỸ LUẬN- XÃ MỸ HẠNH TRUNG

Mã số thuế: 1201672740
Người đại diện: Trần Văn Sang
ấp Mỹ Luận - Xã Mỹ Hạnh Trung - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP MỸ VĨNH VÀ ẤP PHÚ THUẬN

Mã số thuế: 1201672370
Người đại diện: Trần Hữu Nghĩa
ấp Mỹ Vĩnh - Xã Long Khánh - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SẠCH SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP TÂN THỚI 1 - XÃ TÂN PHÚ

Mã số thuế: 1201673014
Người đại diện: Hồ Văn Nhanh
ấp Tân Thới - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SẠCH SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP TÂN HIỆP 2 - XÃ TÂN PHÚ

Mã số thuế: 1201673046
Người đại diện: Nguyễn Văn Bé Tư
ấp Tân Hiệp - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP TÂN HIỆP - XÃ TÂN PHÚ

Mã số thuế: 1201672902
Người đại diện: Thái Văn Sang
ấp Tân Hiệp - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SẠCH SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP TÂN AN - XÃ TÂN PHÚ

Mã số thuế: 1201673039
Người đại diện: Phan Văn Nam
ấp Tân An - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC ẤP 3 - XÃ PHÚ AN

Mã số thuế: 1201672613
Người đại diện: Nguyễn Văn Còn
ấp 3 - Xã Phú An - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.