Tra Cứu Mã Số Thuế: Công Ty - Cá Nhân - CMND

Cập nhật liên tục
Thông tin chính xác
Hỗ trợ đa nền tảng
1,7 triệu doanh nghiệp
63 tỉnh Thành Phố

Mã số thuế tổ hợp tác


TỔ HỢP TÁC NƯỚC TẬP ĐOÀN 14-15 ẤP TÂN SƠN XÃ NGŨ HIỆP

Mã số thuế: 1201675029
Người đại diện: Lê Minh Tâm
ấp Tân Sơn - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SHNT LÂM THỜI ẤP NHỰT TÂN

Mã số thuế: 1201674924
Người đại diện: Đỗ Văn Trọng
ấp Nhựt Tân - Xã Tân Bình Thạnh - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP 6 - XÃ THẠNH LỘC

Mã số thuế: 1201674466
Người đại diện: Phạm Văn Danh
ấp 6 - Xã Thạnh Lộc - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP TÂN ĐÔNG - XÃ NGŨ HIỆP

Mã số thuế: 1201672927
Người đại diện: Nguyễn Văn Vạn
ấp Tân Đông - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SẠCH SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP TÂN THỚI - XÃ TÂN PHÚ

Mã số thuế: 1201673021
Người đại diện: Lê Văn Nhỏ
ấp Tân Thới - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP 9A - XÃ MỸ THÀNH NAM

Mã số thuế: 1201672596
Người đại diện: Nguyễn Văn Dảnh
ấp 9A - Xã Mỹ Thành Nam - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ QUẢN LÝ TỔ HỢP TÁC NƯỚC SẠCH ẤP MỸ LUẬN- XÃ MỸ HẠNH TRUNG

Mã số thuế: 1201672740
Người đại diện: Trần Văn Sang
ấp Mỹ Luận - Xã Mỹ Hạnh Trung - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP MỸ VĨNH VÀ ẤP PHÚ THUẬN

Mã số thuế: 1201672370
Người đại diện: Trần Hữu Nghĩa
ấp Mỹ Vĩnh - Xã Long Khánh - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SẠCH SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP TÂN THỚI 1 - XÃ TÂN PHÚ

Mã số thuế: 1201673014
Người đại diện: Hồ Văn Nhanh
ấp Tân Thới - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SẠCH SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP TÂN HIỆP 2 - XÃ TÂN PHÚ

Mã số thuế: 1201673046
Người đại diện: Nguyễn Văn Bé Tư
ấp Tân Hiệp - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP TÂN HIỆP - XÃ TÂN PHÚ

Mã số thuế: 1201672902
Người đại diện: Thái Văn Sang
ấp Tân Hiệp - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SẠCH SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP TÂN AN - XÃ TÂN PHÚ

Mã số thuế: 1201673039
Người đại diện: Phan Văn Nam
ấp Tân An - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC ẤP 3 - XÃ PHÚ AN

Mã số thuế: 1201672613
Người đại diện: Nguyễn Văn Còn
ấp 3 - Xã Phú An - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP 1 - XÃ PHÚ AN

Mã số thuế: 1201672589
Người đại diện: Nguyễn Văn Việt
ấp 1 - Xã Phú An - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP 3 - XÃ THẠNH LỘC

Mã số thuế: 1201672412
Người đại diện: Võ Văn Trường
ấp 3 - Xã Thạnh Lộc - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP 1 - XÃ PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 1201672620
Người đại diện: Võ Văn Bằng
ấp 1 - Xã Phú Cường - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC QUẢN LÝ CÂY NƯỚC TẦNG SÂU ẤP PHÚ HÒA - XÃ PHÚ NHUẬN

Mã số thuế: 1201672998
Người đại diện: Nguyễn Văn On
ấp Phú Hòa - Xã Phú Nhuận - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP BÌNH THANH

Mã số thuế: 1201672490
Người đại diện: Lê Văn Mỹ
ấp Bình Thanh - Xã Tam Bình - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP 9B - XÃ MỸ THÀNH NAM

Mã số thuế: 1201672518
Người đại diện: Lê Văn Hoàng
ấp 9B - Xã Mỹ Thành Nam - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

BẾN XE KHÁCH VĨNH TRỤ HUYỆN LÝ NHÂN

Mã số thuế: 0700861237
Người đại diện: Nguyễn Thị Hà
Thôn 1 Mai Xá, - Thị trấn Vĩnh Trụ - Huyện Lý Nhân - Hà Nam.

TỔ THỦY LỢI XÃ ĐỨC BÁC

Mã số thuế: 2500690588
Người đại diện: Hoàng Trọng Ngãi
UBND xã Đức Bác - Xã Đức Bác - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc.

TỔ THỦY LỢI XÃ YÊN THẠCH

Mã số thuế: 2500690570
Người đại diện: Khổng Văn Hợp
UBND xã Yên Thạch - Xã Yên Thạch - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc.

TỔ THỦY LỢI CƠ SỞ XÃ QUANG SƠN

Mã số thuế: 2500688490
Người đại diện: Bùi Văn Hải
UBND xã Quang Sơn - Xã Quang Sơn - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc.

TỔ THỦY LỢI XÃ ĐÌNH CHU

Mã số thuế: 2500688483
Người đại diện: Trần Văn Điều
UBND xã Đình Chu - Xã Đình Chu - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc.

TỔ HỢP TÁC THỦY LỢI CỚ SỞ XÃ HỢP LÝ

Mã số thuế: 2500688500
Người đại diện: Trần Xuân Hoán
UBND xã Hợp Lý - Xã Hợp Lý - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc.