Tra Cứu Mã Số Thuế: Công Ty - Cá Nhân - CMND

Cập nhật liên tục
Thông tin chính xác
Hỗ trợ đa nền tảng
1,7 triệu doanh nghiệp
63 tỉnh Thành Phố

Mã số thuế cá nhân có thu nhập cao


CHI NHÁNH CTY TNHH TÀU CAO TỐC KG (TNCN)

Mã số thuế: 1700445912
Người đại diện: Quách Hồng
Số 14 Tự Do - Phường Vĩnh Thanh - - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang.

CÔNG TY TNHH MIRAMAR (TNCN)

Mã số thuế: 1700453913
Người đại diện:
Bãi Xép, ấp Ông Lang -xã Cửa Dương - - Thành phố Phú Quốc - Kiên Giang.

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000305949
Người đại diện:
Khu Tân bắc, thị trấn Tân Yên . - - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang.

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306283
Người đại diện:
Thị trấn Tân Yên - - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang.

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ( THỊ XÃ TUYÊN QUANG )

Mã số thuế: 5000306300
Người đại diện:
Tổ 29, phường Tân quang - - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang.

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306290
Người đại diện:
Thị trấn Tân Yên - - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306276
Người đại diện: Hoàng Đức Hợp
Thị trấn Tân yên - - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN (ĐƠN VỊ NỘP HỘ)

Mã số thuế: 5000306269
Người đại diện:
Thị trấn tân yên - - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang.

CÔNG AN HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306244
Người đại diện:
Thị trấn Tân Yên - - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang.

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306237
Người đại diện:
Thị trấn Tân Yên - - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang.

PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306195
Người đại diện:
Thị trấn Tân Yên - - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang.

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306188
Người đại diện:
Thị trấn Tân yên - - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang.

BƯU ĐIỆN HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306156
Người đại diện:
Thị trấn Tân Yên - - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang.

HUYỆN ĐOÀN HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306075
Người đại diện:
Thị trấn Tân Yên - - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang.

BAN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306050
Người đại diện:
Khu Tân Tiến, thị trấn Tân Yên . - - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang.

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306029
Người đại diện:
Thị trấn Tân Yên - - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang.

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000305995
Người đại diện: Lê Hồng Long
Khu Tân Bắc, Thị trấn Tân Yên - - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang.

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306251
Người đại diện:
Thị trấn Tân Yên - Thị trấn Tân Yên - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang.

HUYỆN UỶ HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306212
Người đại diện:
Thị trấn Tân yên - - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang.

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000306124
Người đại diện:
Thị trấn Tân yên , - - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang.

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN HÀM YÊN ( ĐƠN VỊ NỘP HỘ )

Mã số thuế: 5000305963
Người đại diện:
Thị trấn Tân yên - - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang.

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HUYỆN HÀM YÊN

Mã số thuế: 5000309301
Người đại diện:
Thị trấn Tân Yên - - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang.

PHẠM LÊ MINH TUÂN

Mã số thuế: 0401457749
Người đại diện:
Tổ 62 - Phường Hoà Thuận - Quận Hải Châu - Đà Nẵng.